Notarieel examen 2002 : Fouten in te verbeteren akte in 2002


Deze erkenning volstaat niet, want mevrouw Buisseret dient eveneens haar toestemming met deze verkoping te geven overeenkomstig artikel 215 BW.