Notarieel examen 2002

II. Akte te verbeteren


Fout 24

Gezien de plaats waar hij verleden is, niet vemeld wordt is de akte nietig, als hij niet is ondertekend door alle partijen, anders geldt hij als onderhandse akte.


Het vermelden van plaats en datum waarop de akte verleden is zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid van de akte als authentieke akte.

Hiertegen worden op het examen in het onderdeel te verbeteren akte regelmatig fouten gemaakt:

In 2006 was het de datum waarop de akte verleden werd die niet vemeld was.