Notarieel examen 2002 : Fouten in te verbeteren akte in 2002


De moeder treedt op als titularis van het ouderlijk gezag.