Notarieel examen 2002

Consultaties-Clausules

1. Aankoop door feitelijk samenwonenden

2. Huwelijk en huwelijkscontract

3. Nalatenschap en ouderlijk gezag

4. Verkoop 'voor bij en onbelast' - notariele aansprakelijkheid

5. Aandeelhoudersovereenkomst

6. Notariele boekhouding

Consultaties-clausules in andere jaren: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007