Notarieel examen 2002 : Consultaties-Clausules

Vragen om clausules op te stellen

2. Huwelijk en huwelijkscontract : Welk antwoord moet de notaris daarop geven ? D.    Over de inhoud van de clausulen die tot doel heeft de overlevende echtgenoot/echtgenote te bevoordelen (Stel de clausulen op) :

4. Verkoop 'voor bij en onbelast' - notariele aansprakelijkheid : A.    Welke clausule had de medewerker in dergelijk geval kunnen toevoegen in de verkoopovereenkomst om iedere aansprakelijkheid te vermijden omwille van het bestaan van schulden in hoofde van de verkopers ? A.    Inhoud van de clausule :

5. Aandeelhoudersovereenkomst : Hoe moet hij de clausules of de overeenkomst formuleren die hij ter ondertekening zal voorleggen? B. Over de statutaire bepalingen van de overeenkomst : (het antwoord op deze vraag is in feite niet echt de opstelling van een clausule, maar meer het geven van mogelijkheden van clausules).

Examenvragen om een clausule op te stellen : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006