Notarieel examen 2002

Consultaties-Clausules


III.1. Leon Goedaart woonde reeds meer dan zeven jaar samen met Maria Zachthuid
toen ze beslisten om met hun beider spaarcenten samen een appartement gelegen te
Geraardsbergen te kopen. Ze zijn niet gehuwd. De onderhandse verkoopsovereenkomst
voorzag niets wat betreft hun respectievelijke rechten in dat goed.

De authentieke akte moet verleden worden voor notaris G. Dutalant, met standplaats
te St-Niklaas, aan wie de partijen verzoeken om in de akte te vermelden dat de
aankoop gedaan wordt voor 2/3 door Leon en voor 1/3 door Maria.

Doet dit verzoek juridische problemen rijzen waar de notaris de kopers op attent
moet maken in hun eigen belang?

A. Op burgerrechtelijk vlak :

B. Op fiscaal gebied :