Notarieel examen 2002

Consultaties-Clausules


III.2.    Karel Reyhandt is op 9 maart 1996 getrouwd met Lilly Marlaine zonder huwelijkscontract. De echtgenote heeft nog twee ongehuwde zusters. Op een zekere dag verneemt Lilly Marlaine van haar oudste zuster Olga, dat haar jongste zuster Charlotte en haar man Karel Reyhandt sedert tien maanden een verhouding hebben! Lilly Marlène vraagt onmiddellijk de echtscheiding op grond van overspel van haar man. Op 17 oktober 2001 spreekt de Burgelijke Rechtbank van Dendermonde de echtscheiding uit tegen Karel Reyhandt.
Karel Reyhandt en Charlotte Marlaine zijn voornemens binnenkort te trouwen en begeven zich op 9 maart 2002  bij notaris G. Blum, met standplaats te Gent om hem te vragen een huwelijkscontract klaar te maken. Ze willen eerst weten of er juridische bezwaren zijn tegen hun toekomstig huwelijk en of Lilly Mar-laine “ nog bepaalde rechten kan laten gelden lastens haar ex-echtgenoot... ”. Karel wil ook dat Charlotte, in het huwelijkscontract, bevoordeld wordt en dat er bepalingen in opgenomen worden die maximaal de overlevende echtgenoot/echtgenote bevoordelen. Hij preciseert aan de notaris dat hij geen enkele reser-vataire erfgenaam heeft.
Al deze personen zijn van belgische nationaliteit en verblijven in België.
Welk antwoord moet de notaris daarop geven ?
A.    Over het geplande huwelijk :
B.    Over de partimoniële rechten van Lilly Marlaine tegenover haar ex-echtgenoot :
C.    Over het huwelijkscontract :
D.    Over de inhoud van de clausulen die tot doel heeft de overlevende echtgenoot/echtgenote te bevoordelen (Stel de clausulen op) :