Notarieel examen 2002

Consultaties-Clausules

III.3. Jan Weetal (Belg) en Florence Smak (van franse nationaliteit) zijn op 15 december 1987 te Veurne gehuwd, zonder huwelijkscontract. Onmiddelijk zijn zij gaan wonen in Londerzeel waar zij in 1988 een kleine villa aankochten. Sedert lange tijd zijn er zware echtelijke problemen. In afwachting op een definitieve regeling van het geschil, hebben zij, drie weken geleden, hun twee minderjarige kinderen, Valerie 12 jaar en Thomas 9 jaar, toevertrouwd aan de ouders van hun moeder (Florence).
Acht dagen geleden heeft Jan Weetal tijdens een hooglopende  ruzie zijn vrouw doodgeschoten met zijn geweer en daarna gepoogd zelfmoord te plegen. Thans vertoeft hij in het Sint-Sebastiaanshospitaal te Lennik onder politiebewaking en dit in afwachting van een (waarschijnlijk) voorar-rest.
Angela Smak, zuster van Florence, heeft haar notaris Philip Wijsman geraadpleegd met het oog op de afhandeling van de nalatenschap van het slachtoffer. Zij heeft de notaris uitgelegd dat rekening gehouden met de omstandigheden van de zaak en van het door Valerie en Thomas opgelopen trauma, er absoluut moet vermeden worden dat de vader van die kinderen bij de afhandeling van de nalatenschap van hun moeder zou betrokken worden . Het kan volgens haar niet dat hij zijn kinderen zou vertegenwoordigen bij de afhandeling van de vereffening.

Hoe kan Mr Wijsman dit delicaat probleem oplossen ?

A.    Voorafgaande vraag naar de nationaliteit van de kinderen :
B.    Statuut van de kinderen ingevolge het overleden van hun moeder :
C.    Huwelijksvermogenstelsel van de echtgenoten :
D.    Over de nalatenschap van Florence: