Notarieel examen 2002

Consultaties-Clausules

III.6. Vraag - antwoord : Notaris Elvire Lecomte-Courrand, met standplaats te Schaarbeek, vindt dat de boekhouding steeds de dagelijkse toestand van het kantoor moet weergeven. Zij wil derhalve de wettelijke bepalingen op het vlak van de notariële boekhouding nauwgezet naleven.
Afgelopen maandag, 4 maart 2002, werden in haar kantoor de volgende zaken behandeld :

a) om 9 u. kwam Philip Lebeau, kandidaat koper voor een appartement tekoop gesteld
door par Paul Kantonnement, 2.000 euro in speciën betalen, vermits hij vreest dat de
verkoper zou afhaken ;

b) om 10u30 kwam onverwacht Mevrouw Peggy Alcazar, buurvrouw van de notaris,
binnen om te vragen of ze in de brandkoffer van het kantoor een kasbon (met nominale
waarde van 1.000 euro) kon deponeren alsmede haar mooiste juweel : een briljant
ter waarde van 5.000 euro. Zij verklaarde aan de notaris : “ U zal dat wel op een
rekening van het kantoor plaatsen, maar er is geen haast bij … Zelfs binnen de twee
maanden is nog goed! ”.

c) om 12u50, kwam Dr Yvan Baxter langs om aan de notaris de koopsom van 50.000 euro in baar geld over te maken voor de aankoop van een onroerend goed, waarvoor de akte moest getekend worden op 7 maart. Hij werd ontvangen door de boekhouder, Fideel Leclerk, vermits de notaris uit eten was.

d) Tenslotte hebben om 15 u., de Heer en Mevrouw Racamme - Lerouge een cheque ter waarde van 260.000 euro aan de notaris overhandigd bij de ondertekening van een authentieke akte houdende aankoop van een villa gelegen in Ukkel. De notaris verzocht onmiddellijk Fidèle Leclerk om deze cheque te gaan binnen brengen bij de Fortisch Bank.

Als U in de plaats was van Mr Lecomte-Courrand of Fideel Leclerk, hoe zou U dan deze vier situaties behandeld hebben op boekhoudkundig vlak ?

A. Bezoek van Philip Lebeau :

B. Bezoek van Peggy Alcazar :

C. Bezoek van Dr Yvan Baxter :

D. Bezoek van de Heer en Mevrouw Raccamme - Lerouge :