Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.8. Vraag - antwoord :

A volgens de benoemingscommissie.

Artikel 33 deontologische code notariaat