Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

Voor elk van de dertig vragen van deze vragenlijst is er maar één juist of een “ beste” antwoord.

Een juist of het beste antwoord levert 3 punten op.

Een fout antwoord levert een verlies van maximum twee punten op.

Als U een vraag niet beantwoordt, worden geen punten afgetrokken.

Het totaal aantal punten wordt door drie gedeeld, omdat deze vragenlijst voor dertig punten telt in het totaal van honderd punten van het schriftelijk examen.

Gelieve de vragen enkel en alleen te beantwoorden op in het rood gedrukt blad, volgens de
richtlijnen opgenomen in de “praktische onderrichtingen”.