Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.10. Vraag - antwoord: Welk is het toepasselijk percentage registratierechten in geval van toewijzing van een onroerend goed door een BVBA met drie vennoten, in vereffening, aan een vennoot die het had ingebracht ?

A. 0,5 %

B. 1 %

C. 3 %

D. 12,5 %