Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.11. Vraag - antwoord: De Heer Armand De Becker, bestuurder van vennootschappen, komt Meester Luc Van Keerbergen , notaris te Kampenhout, raadplegen. Hij wil een vennootschap oprichten met twee kapitaalschieters, met het oog op de import en export van Noritaké en Bosh porceleinen.
De statuten zouden het maatschappelijk doel ruim moeten omschrijven. Hij stelt de volgende formule
voor aan zijn notaris : « de vennootschap heeft tot doel de handel van handgemaakte goederen van
allerlei aard, in fabricage of afgewerkt, en – meer in het algemeen – de invoer en uitvoer alsmede de
groot- en kleinhandel in dergelijke goederen ».

Voor een dergelijk maatschappelijk doel zal de notaris de volgende rechtsvorm aanbevelen :

A. een CVBA.

B. een ESV.

C. een LV.

D. een NV.