Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.13. Vraag - antwoord: Het ereloon voor de uitvoering van een authentieke testament :

A. komt uitsluitend ten laste van de algemene erfgenamen.

B. is geen last van de nalatenschap die van het actief kan worden afgetrokken voor de berekening van successierechten.

C. komt gezamelijk ten laste van de legatarissen, ten bijzondere titel en aan de algemene legatarissen, in verhouding tot de waarde van hun aandelen.

D. heeft als oorzaak de uitvoering van de laatste beschikkingen van de overledene.