Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.15. Vraag - antwoord: Een onroerend goed van zes verdiepingen, gelegen in de Louisonlaan, 387 te Brussel, maakt het voorwerp uit van een basisakte dd 28 november 2000 opgesteld door Notaris Louis Bidonville met standplaats te Ukkel. De constructie bevindt zich momenteel in de afwerkingsfase. Meerdere eigenaars van appartementen gevestigd in dat onroerend goed komen bij U te rade want stellen zich vragen over de wettelijke formaliteiten op het vlak van de medeëigendom. Wat moet U hen antwoorden ?

A. Het gebouw moet, naast de bepalingen van de basisakte, het voorwerp uitmaken van een reglement van de medeëigendom en van een huishoudelijk reglement die, zowel de één als de ander, opgesteld moeten worden bij authentieke akte.

B. Het gebouw moet, naast de bepalingen van de basisakte, het voorwerp uitmaken van een reglement van de medeëigendom dat bij onderhandse akte kan worden gesteld, getekend door alle mede-eigenaars.

C. Benevens de bepalingen van de basisakte moet voor het gebouw tevens een reglement van medeëigendom opgesteld worden bij authentieke akte.

D. De eigendom wordt beheerst door de bepalingen van de basisakte; deze kan worden aangevuld door een huishoudelijk reglement opgesteld bij authentieke akte.