Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.16. Vraag - antwoord: Sommige schulden mogen nooit opgenomen worden in een aangifte van nalatenschap.

Welke schulden, uit de lijst die volgt, behoren to deze categorie ?

A. belastingsschulden, pro rata temporis.

B. schulden jegens erfgenamen erkend door de overledene bij onderhandse akte

C. huishoudelijke schulden, aangegaan in de loop van de burgelijke jaren voorafgaand aan het overlijden.

D. schulden die door de testator, alleen bij testament erkend werden