Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.19. Vraag - antwoord: De heer Josse Barabas, die niet zeer tevreden is over de diensten verleend door notaris Omer d’Alors, met standplaats te Ronse, wil klacht neerleggen tegen deze laatste omdat de diensten van de notaris niet aan het criterium van integrale kwaliteitszorg beantwoorden. Hij wil deze klacht neerleggen om principiële redenen en niet om geld terug te vorden. Welke van de vier volgende
organen is wettelijk bevoegd om deze klacht te behandelen ?

A. de Nationale Kamer van notarissen.

B. de Nederlandstalige Benoemingscommissie voor het Notariaat.

C. de Voorzitter van de Kamer van notarissen van de provincie Oost-Vlaanderen.

D. de Rechtbank van Eerste Aanleg.