Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.2. Vraag - antwoord: Zoe Robinson, 26 jaar oud, is onbekwaam verklaard op 6 februari 2002 wegens haar toestand van geestelijk onvermogen. Notaris Jan Onzeker, met standplaats te Brugge, moet een akte verlijden van de verkoop van een appartement gelegen te Edegem dat aan deze dame toebehoort. Voor de vermelding van haar woonplaats in de akte moet hij haar beschouwen als gedomicilieerd zijnde :

A. in de woning van Evert De Boer, oom langs vaderszijde en toeziende voogd, gelegen Wijnrankenlaan 3 te 8000 Brugge.

B. in de Boslaan 9, te 1180 Ukkel, plaats aangeduid in het vonnis van de rechter waarbij de betrokkene onbekwaam werd verklaard, als het adres van Zoe Robinson.

C. Boulevard Eddy Merckx 13, te 1330 Rixensart, woonplaats van Louis Lebon, de voogd van de betrokkene.

D. In het huis “ Prinses Elisabeth ” gelegen Zeezichtlaan 20, te 8300 Zeebrugge, adres dat vermeld wordt op de identiteitskaart van Zoe Robinson en de plaats waar ze effectief haar hoofdverblijfplaats heeft.