Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.20. Vraag - antwoord: Een naamloze vennootschap begint :

A. Op de dag van de bekendmaking van de statuten in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad.

B. Op de dag van zijn inschrijving in het handelsregister.

C. Van het ogenblik dat de overeenkomst is aangegaan, tenzij daarbij een ander tijdstip is bepaald.

D. Op datum van de volstorting van het door de wet vereiste kapitaal.