Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.21. Vraag - antwoord: Het Notarieel Fonds werd recent door de Belgische wetgever werd opgericht. Het is een organisme gefinancierd door bijdragen lastens alle belgische notarissen en waarvan het maatschappelijk doel erin bestaat :

A. de gedeeltelijke financiering van de werking van de Nationale Kamer van notarissen.

B. de financiering van de werking van de Benoemingscommissies voor het Notariaat.

C. De betaling van een percentage (vastgesteld bij Koninklijk Besluit) van de verhoging van de premies ter dekking van de verplichte verzekering van de Burgerlijke aansprakelijkheid van de notarissen, omwille van de toegenomen professionele risico’s van notarissen.

D. De terugvordering toe te laten door de notarissen van de vermindering van het ereloon dat zij hebben toegestaan voor akte van aankoop van bescheiden woningen overeenkomstig de voorwaarden voorzien bij de wet.