Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.22. Vraag - antwoord: Ludwig von Herthoven, van Duitse nationaliteit, is gehuwd te Monte Carlo (Monaco) op 30 oktober 1972 met Mevrouw Carline Pomodor, van Monegaskische nationaliteit. Zij hebben geen huwelijkscontract gesloten, noch vóór noch na het huwelijk.
Op het ogenblik van het huwelijk woonde de heer von Herthoven te Aix-en-Provence, alwaar de echtgenoten zich gevestigd hebben na het huwelijk, en waar zij een tiental jaren verbleven. Nadien kwamen zij in Brussel wonen, waar zij thans nog steeds verblijven.
Zij hebben besloten bij onderlinge overeenkomst uit de echt te scheiden in België, daar al hun roerende en onroerende goederen zich in dit land bevinden. Zij stellen U de vraag welk hun huwelijksstelsel is. U antwoordt hen dat, in toepassing van het Belgisch internationaal privaatrecht, zij gehuwd zijn onder het:

A. Duits wettelijk stelsel.

B. Belgisch wettelijk stelsel.

C. Frans wettelijk stelsel.

D. Monegaskisch wettelijk stelsel.