Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.23. Vraag - antwoord: Notaris Constant Meunier wordt door de heer Luc Raak, zaakvoerder van het rusthuis Ad Vitam Eternam, uitgenodigd om de uiterste wilsbeschikkingen op te nemen van Mevrouw Margriet Boersenaar, 87 jaar oud, één van zijn trouwe klanten. Hij begeeft zich ter plaatse met Julien Klerk, een oud medewerker van het kantoor, die gewoonlijk optreedt als getuige, in de hoop om ter plaatse iemand te vinden die als tweede getuige zou kunnen dienen. Mevrouw Boersenaar eist dat Luc Raak zou aanwezig zijn bij het opstellen van de uiterste wilsbeschikkingen want, zegt ze tot de notaris : “Ik heb hem beloofd dat ik hem in mijn testament, mijn huis in Knokke zou nalaten!”.
Wat moet de notaris doen ?

A. Kordaat weigeren zijn ambt te verlenen zolang Luc Raak de kamer niet heeft verlaten.

B. Het testament van Margriet Yourcenar akteren in aanwezigheid van twee getuigen, zijnde Julien Klerk en Luc Raak.

C. Het testament akteren in aanwezigheid van Julien Klerk en van een verpleegster van de home, die optreden als getuigen, alsook van Luc Raak.

D. Vooreerst sterk aandringen bij Margriet Yourcenar en Luc Raak opdat deze laatste de kamer zou verlaten; indien de testator volhardt in haar eis en de zaakvoerder weigert de kamer te verlaten, handelen zoals gezegd in punt C hiervoor, maar bij het begin van de akte vermelden dat de aanwezigheid van Luc Raak bij het opstellen van het testament geëist werd door de testator.