Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.25. Vraag - antwoord: In 1976 heeft Bernard Van den Bossche, toenmalig eigenaar van een bouwgrond te Zonhoven toestemming gegeven aan Leo Vandercruysse, zijn buurman, om een afloopsysteem voor afvalwater van zijn onroerend goed te laten lopen over zijn tuin (die van Bernard Van den Bossche).
Ik heb deze bouwgrond / deze woning gekocht van Bernard Van den Bossche in 1990. Dit afloopsysteem loopt dus vandaag over hetgeen mijn tuin is geworden ! Deze toelating waarvan mijn
buur Leo Vandercruysse sinds 26 jaar geniet,

A. is noodzakerlijkerwijs een niet-zichtbare erfdienstbaarheid.

B. is een niet-zichtbare erfdienstbaarheid voor zover zij niet vooruitwendigd werd door platen of zichtbare installaties en dat zij ten permanente titel werd verleend.

C. Is geen erfdienstbaarheid, maar een feitelijk voordeel dat ik in vraag kan stellen.

D. Maakt nooit een erfdienstbaarheid uit, want zij heeft nooit het voorwerp uitgemaakt van een geschreven contract, hetzij een onderhandse akte, hetzij bij notariële akte.