Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.26. Vraag - antwoord: In het belgisch vennootschapsrecht mag het bedrag van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet lager zijn dan hetgeen bij wet is voorzien.
Van de vier volgende beweringen is er één juist. Dewelke ?

A. Dit bedrag beloopt 62.000 euro voor een NV.

B. Dit bedrag beloopt 18.550 euro voor een CVBA.

C. Dit bedrag beloopt 18.650 euro voor een BVBA.

D. Dit bedrag beloopt 6.200 euro voor een LV.