Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.27. Vraag - antwoord: Zowel in het Vlaamse Gewest als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het gewoon tarief van de registratierechten bij overgang van een familie-onderneming of aandelen in een familievennootschap is, mits aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, vastgesteld op

A. 0 %

B 1 %

C. 1,5 %

D. 3 %