Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.28. Vraag - antwoord: De jonge Pieter Plankgas, acht jaar oud, heeft net zijn vader verloren in een verkeersongeval.
Zijn moeder raadpleegt notaris Jan Goederaard om zich te informeren over het juridische statuut van
haar zoon. De notaris moet antwoorden aan deze vrouw dat door het overlijden van de vader :

A. Pieter van rechtswege onder de voogdij van zijn moeder is geplaatst.

B. Pieter van rechtswege geplaatst is onder het ouderlijk gezag en het wettelijk beheer van zijn moeder.

C. Pieter geplaatst is onder de voogdij van een oom, Jef Gezien, die in het testament van de overledene uitdrukkelijk wordt aangesteld als voogd over het kind.

D. De vrederechter van het Kanton zal de voogd aanduiden.