Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.29. Vraag - antwoord: Om te kunnen genieten van de vermindering van registratierechten (6 % in plaats van 12,5 %) bij de aankoop van een bescheiden woning, moet aan verscheidene voorwaarden worden voldaan.

Een van de vier voorwaarden hierna is onjuist. Welke ?

A. De koper of zijn echtgenote mag niet reeds eigenaar zijn van een woning, behoudens uitzondering bij wet bepaald.

B. Het netto maandelijks beroepsinkomen van de koper mag niet hoger zijn van 745 euro.

C. De koper moet in de akte verklaren dat hij zelf of de echtgenote de inschrijving zal vragen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de gekochte eigendom.

D. De koper moet er gedurende drie ononderbroken jaren zijn woonplaats houden.