Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.3. Vraag - antwoord: Elke Belgische notaris die een akte verlijdt in zijn kantoor moet deze integraal voorlezen :

A. indien zijn ontwerp slechts 6 dagen vóór het verlijden van de akte werd voorgelegd aan alle partijen, en partijen met betrekking tot deze termijn geen verklaring hebben afgelegd.

B. als een van de partijen doofstom is.

C. als de akte een huwelijkscontract is en een contractuele erfstelling bevat.

D. als de akte verleden wordt door meer dan één notaris.