Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.30. Vraag - antwoord: Opdat een CVBA onderworpen zou zijn aan het Belgische Recht, moet :

A. zij haar werkelijke zetel in België houden.

B. deze vennootschap bij (authentieke of onderhandse) akte opgericht zijn geweest in België.

C. de absolute meerderheid van de Raad van Bestuur van Belgische nationaliteit zijn.

D. twee derde van de coöperanten van belgische nationaliteit zijn of gedomicilieerd in België.