Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.4. Vraag - antwoord:  Notaris Jan Peeters, met standplaats te Antwerpen, moet een akte verlijden van verkoop door Jo Deman aan Julia Lievens, van een deel van een eigendom van eerstgenoemde, gelegen te Wilrijk en gebruikt als tuin. Julia Lievens wil aankopen om haar eigendom te vergroten.
De notaris mag de akte verlijden :

A. zonder de splitsing te betekenen aan het gemeentebestuur en aan de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar.

B. nadat hij de splitsing betekend heeft aan het gemeentebestuur en aan de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar, met vermelding van de opmerkingen die deze besturen hem overmaken en met naleving van de wettelijke termijnen.

C. na de splitsing te hebben betekend aan het gemeentebestuur en aan de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar, maar enkel zo de gewestelijke stedebouwkundige ambtenaar geen bezwaren heeft geformuleerd tegen het splitsingsplan.

D. na een verkavelingsvergunning te hebben gevraagd en verkregen.