Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.6. Vraag - antwoord: Notaris Gaston Bergmans heeft van zijn oom, ooit een wat bijzondere handelaar, een mooi onroerend goed geërfd in Brussel. De oom heeft laten verklaren dat dit goed slechts geheel of gedeeltelijk kan verhuurd worden door handelshuur. Uiteraard wenst Mr Bergmans zich te houden aan deze verbintenis. Vier personen reageerden op de affiche « te huur ». Welke kandidaat moet hij kiezen om tegemoet te komen aan de wens van zijn oom :

A. Een tandarts, die er zijn praktijk wil vestigen.

B. Een zelfstandige loodgieter, die echter zijn winkel, gevestigd op 50 m van het gebouw, op de oorspronkelijke locatie wil verderzetten.

C. Een advocaat die er zijn kantoor wil onderbrengen omdat het gebouw dichter bij het Justitiepaleis ligt.

D. Een apotheker die er een apotheek in wil openen.