Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.8. Vraag - antwoord: Meester Piet Weetikveel, met standplaats te Oudenaarde, heeft op nauwgezette en deskundige wijze een moeilijke aangifte van nalatenschap opgesteld voor Wim Gierigaard, rentenier. De akte werd verleden op 25 januari 2001. Sedertdien weigert Wim Gierigaard halstarrig om aan de notaris de vergoeding te betalen die deze eist. Het is nu duidelijk dat de partijen niet tot een minnelijke schikking zullen komen. Tot welke overheid of rechtscollege moet notaris Weetikveel zich eerst wenden om dit probleem op te lossen tot de :

A. kamer van notarissen van de provincie Oost-Vlaanderen, om haar advies te vragen.

B. voorzitter van de Rechtbank van Eerste aanleg van Oudenaarde om hem te vragen de vergoeding te taxeren.

C. vrederechter van Oudenaarde opdat hij het geschil in billijkheid zou beoordelen na tegensprekelijk debat.

D. Rechtbank van Eerste aanleg van Oudenaarde, door dagvaarding in betaling, zodat deze een uitvoerbaar vonnis zou vellen.