Notarieel examen 2002

Meerkeuzevragen

IV.9. Vraag - antwoord: Mter Pieter Willems, notaris te Diepenbeek, is door de beslagrechter aangesteld om een ééngezinswoning te verkopen, toebehorend aan Jan Sukkelaar, die grote bedragen verschuldigd is aan drie schuldeisers.

De notaris moet een lastencohier opstellen :

A. waarin hij aangeeft de dag van de verkoop, het gedwongen karakter van de verkoop en de publiciteitsmaatregelen die genomen werden.

B. waarin hij eenvoudig verwijst naar de beschikking van de rechter die hem aangesteld heeft om tot de openbare verkoop over te gaan.

C. alleen wanneer de schuldeisers van Jan Sukkelaar dit uitdrukkelijk gevraagd hebben dit lastencohier op te stellen aan de beslagrechter.

D. waarin hij vermeldt de dag van de verkoop, de afstand van de prijs van aan de schuldeisers,
alsook de publiciteitsmaatregelen.