Notarieel examen 2003

Examenvragen inzake familierecht

Open vragen:
4. Gerechtelijk raadsman - Voorlopig bewindvoerder
6. Vereffening-verdeling na echtscheiding

Consultaties-clausules:
1. Eot
2. Ouderlijke boedelverdeling of dubbele akte
4. Samenwonenden
6. Levensverzekering bij vereffening-verdeling

Meerkeuzevragen:
1. Testament
3. Aanvaarding van een schenking door de ouders van een minderjarige
6.  Ouderlijk gezag
9. Aanwijzing voogd over minderjarige kinderen
13. Vormgebrek testament
16. Inbreng onroerend goed in nalatenschap
17. Beding van aanwas
21. Contractuele erfstelling tussen echtgenoten
23. Geldigheid van een testament
24. Verzaking aan een erfenis
28. Vergoeding voorlopig bewindvoerder


Examenvragen inzake familierecht: 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006