Notarieel examen 2003

Open vragen

I.1. Vraag - antwoord:
Hervé Verhoft verneemt het overlijden van zijn vader Oscar en wordt door de notaris die zijn eigenhandig testament in bewaring had op de hoogte gebracht dat hij, enige zoon van Oscar, als enige algemene legataris werd aangesteld.
Sedert dat zijn vader zich vijftien jaar geleden verzet had tegen zijn huwelijk had Hervé alle contacten verbroken en had hij zich gevestigd in Dakar.

Daar hij totaal onwetend is over de nalatenschap, overweegt Hervé deze, voorzichtigheidshalve, onder voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden.

Hij komt uw raad vragen, en stelt U volgende vragen:

1. “Welke zijn mijn voornaamste verplichtingen ingevolge de aanvaarding onder voorrecht ?”

2. “Kan ik dan nog financiële risico’s lopen ?”

Welke raad zult U hem geven ?