Notarieel examen 2003

Open vragen

I.2. Vraag - antwoord:
De heer Bert Volbloed, van belgische nationaliteit, bankbediende, 25 jaar oud, woont te Esch-sur-Alzette (Groot Hertogdom) staat op het punt in het huwelijk te treden met Juffrouw Yasmina El-Bouhry, Libanese, 23 jaar oud, bediende in een juwelierswinkel te Arlon, waar zij reeds vier jaar gedomicilieerd is. Zij wensen een huwelijkscontract te sluiten en willen huwen onder het stelsel van gemeenschap van roerende goederen en aanwinsten, zoals bepaald in art. 1498 en volgende van het Luxemburgs burgerlijk wetboek, met toebedeling van de gemeenschap in volle eigendom aan de langstlevende. Zij wensen immers hun woonplaats te vestigen in het Groot-Hertogdom. Zij komen u, notaris te Antwerpen, raadplegen, daar de ouders van Bert Volbloed destijds bij U hun aankoopakte van hun woning te Schilde hebben verleden, en volledig vertrouwen hebben in U. Zij vragen U hun huwelijkscontract te verlijden.

Wil U vier wettelijke verplichtingen opgeven (met de wettelijke referenties) waaraan de notaris onderworpen is inzake redactie en publiciteit van dit huwelijkscontract.