Notarieel examen 2003

Open vragen

I.3. Vraag - antwoord:

Op 7 maart 2003, rond 18 uur, wordt notaris Jan Vande Fontein, te Dendermonde,
opgeroepen om zich dringend te begeven naar Aalst, in de kliniek “Gezond en wel”, om
daar het testament op te nemen van Alfons Vanpeperkoek, 88 jaar oud, maar nog steeds
helder van geest. Deze bejaarde heer werd in de afdeling intensieve zorgen opgenomen
en wenst zijn testament te dicteren.
Hij verklaart dat hij ongehuwd is, geen kinderen heeft, en dat hij over een vrij
belangrijk vermogen beschikt. De notaris neemt het testament op, waarin Alfons
Vanperperkoek zijn trouwe levengezellin Pamela Spoembak aanstelt als enige
algemene legataris. Hij laat in zijn testament uitdrukkelijk opnemen dat deze laatste
perfect op de hoogte is van zijn laatste wil.
Op zijn terugweg naar zijn kantoor is de notaris het slachtoffer van een brutale
car-jacking: zijn auto wordt gestolen met zijn aktentas en het authentiek testament. Een
getuige roept de Federale politie op, die ter laatste een proces-verbaal opstelt met de
verklaringen van de notaris en van de getuige.

De dag nadien verneemt de notaris dat de hr Vanpeperkoek ’s nachts overleden is.
Wat moet de notaris doen? Wat mag hij niet doen?

1. Wat moet de notaris doen ?

2. Wat moet de notaris niet doen ?