Notarieel examen 2003

Open vragen

I.4. Vraag - antwoord:

Bij bevelschrift van de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel dd 15 januari 1986 werd Georges Simenu, plaatsvervangend rechter bij de die rechtbank, als gerechtelijk raadsman aangesteld van Bob Desterk, alsdan 22 jaar oud, licht mentaal gehandicapt.
Sedertdien werden zijn patrimonium, die hij van zijn vader erfde, in feite beheerd, onder toezicht en met bijstand van de gerechtelijke raadsman, door zijn moeder Olga Haddock.
Thans wenst zijn moeder schikkingen te treffen voor een betere bescherming van haar zoon na haar overlijden. Zij wenst zelf aangesteld te worden als voorlopig bewindvoerder en bij testament een neef van haar, Prosper Laboem, aan te stellen als haar opvolgster bij haar overlijden. Zij wenst dus een einde te stellen aan het mandaat van de gerechtelijke raadsman.
Zij raadpleegt U, haar familienotaris: laat de wet toe dat haar wensen in vervulling gaan, en in bevestigend geval, welke stappen dienen ondernomen te worden,
door wie en mits welke procedures?

1 Ten gronde :

2. Procedure :