Notarieel examen 2003

Open vragen

I.5. Vraag - antwoord:

Een herenwoning te Waterschei wordt bij akte van 21 februari 2002 onderworpen aan het statuut van de gedwongen medeëigendom.
Het reglement bevat geen strengere voorwaarden dan deze door de wet vereist.
Aan het gelijkvloerse appartement worden 400 duizendsten en aan elk van de drie appartementen op de verdiepingen 200 duizendsten in de gemene delen toegekend.
Thans wenst de eigenaar van het gelijkvloerse appartement dit uit te breiden door een deel van de gemene gang te kopen en in zijn privatief gedeelte in te lijven. Alleende eigenaar van de derde verdieping verzet zich hiertegen.

Notaris Jan Kazaek te Genk, wordt gelast de koopakte voor te bereiden. Kan hijde akte verlijden? Motiveer uw antwoord.

JA - NEEN (schrappen wat niet past)

Motivatie :