Notarieel examen 2003

Open vragen


I.6. Vraag - antwoord:

Notaris Max Blauwvoet, te Kortrijk, werd door de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk aangesteld om over te gaan tot de verrichtingen van vereffening-verdeling van de ontbonden huwgemeenschap tussen de uit de echt gescheiden echtgenoten Ben Koecke en Kim Baeck (echtscheiding uitgesproken op grond artikel 232 van het burgerlijk wetboek).
Bij de opening van werkzaamheden doet de vrouw opmerken dat, volgens haar, de rechtsgevolgen van de echtscheiding terugwerken tot lang vóór de datum van de dagvaarding. De notaris stelt vast dat in het vonnis dat hem aanstelt hieromtrent niets gepreciseerd wordt. Partijen blijken op dit punt tot geen overeenstemming te kunnen komen.

Wat moet de notaris doen? Motiveer uw antwoord.