Notarieel examen 2003

Open vragen

I.9. Vraag - antwoord:

Blijkens akte dd. 15.12.2000, wordt een huis gekocht, te Veurne gelegen, voor 100.000 euro. Op dit bedrag worden registratierechten a rato van 6 % geheven. Doch koper laat na er zijn domicilie te vestigen, en zich in te schrijven in de bevolkingsregister als bewoner van het huis.
Blijkens akte dd 17.04.2002, wordt het huis verkocht voor 150.000 euro.
De verkoper stelt een dubbele vraag aan notaris Jef Domein :

1. “Moet ik spontaan de bijkomende rechten betalen ?”

2. “Kan mij een boete opgelegd worden ?”

Wat moet de notaris antwoorden? Motiveer uw antwoord.

1. JA - NEEN  (schrappen wat niet past)

Motivatie :

2. JA - NEEN  (schrappen wat niet past)

Motivatie :