Notarieel examen 2003

II. Akte te verbeteren


Fouten : Aanhef - Verschijning - Slot

HET JAAR TWEEDUIZEND EN DRIE,
Op tweeëntwintig februari,
Voor mij meester Pieter GANZEVEER, notaris met standplaats te Brugge


Foutloos