Notarieel examen 2003

Te verbeteren akte

Handelshuurovereenkomst : fouten

Artikel 24 : Officieus antwoord (overgeschreven van modelantwoorden):

Artikel 577-10 par. 4 1° BW

Artikel 577-8 par. 4, 8° BW

Artikel 577-10 par. 4 vierde lid BW


Artikel 24.- Tegenstelbaarheid van het reglement van inwendige orde en van de beslissingen
van de algemene vergadering

Als syndicus van de Residentie “Pieter Pourbus” werd aangesteld de Heer Jozef FOEFELAERE.
De verhuurder verklaart op heden geen nadere informatie te kunnen geven over het reglement van
inwendige orde of over de beslissingen van de algemene vergadering.
Ondergetekende notaris wijst de huurder hieromtrent op zijn wettelijke verplichting om als huurder
zelf dienaangaande de nodige informatie op te vragen bij de voormelde syndicus en dit binnen een
termijn van drie maanden vanaf heden. Van zodra de huurder de informatie betreffende het reglement
van inwendige orde en de beslissingen van de algemene vergadering verkregen heeft van de syndicus, zijn dit reglement en deze beslissingen hem tegenwerpelijk.
Indien de huurder nalaat binnen de voormelde termijn zich te informeren bij de syndicus, zijn de
bepalingen van het reglement van inwendige orde en de beslissingen van de algemene vergadering
hem van rechtswege tegenwerpelijk binnen de drie maanden na het verlijden van deze akte.