Notarieel examen 2003

II. Akte te verbeteren


Fouten : AanhefVerschijning - Art 5 - Art 15 - Art 24 - Art 29 - Slot


- De huurder kan opzeggen. Dat kanniet contractueel worden uitgesloten.

- Een geregistreerde onderhandse akte volstaat niet om met wederzijdse toestemming te beeindigen.