Notarieel examen 2003

II. Akte te verbeteren

Fouten : Aanhef - Verschijning - Art. 5 - Art. 15 - Art. 24Slot

- toestemming beide echtgenoten nodig want gemeenschappelijk onroerend goed


25 september negentienhonderd drieënnegentig


Is hier mee verschenen : Mevrouw DE NACHTEGAL Anne Leonarda Julia, voornoemd, die verklaart geen mede-exploitant te zullen zijn van de bakkerij van haar echtgenoot en die bovendien verklaart overeenkomstig artikel 1418, 1, c van het Burgerlijk Wetboek toe te stemmen met het aangaan van de handelshuurovereenkomst door haar echtgenoot, gelet op het feit dat deze handelshuur voor meer dan negen jaar wordt gesloten ; Hierna onveranderlijk “de huurder” genoemd

Belgisch Burgerlijk Wetboek: Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen