Notarieel examen 2003 : Consultaties-Clausules

Vragen om clausule op te stellen

1. Eot : 2. de clausule i.v.m. de kinderen opstellen, zo bondig mogelijk, maar ook op de wijze
die het dichtste zou aanleunen bij de wensen van de partijen ?

Examenvragen om een clausule op te stellen : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006