Notarieel examen 2003

Consultaties-Clausules

III.1. Alfons en Suzanne, beiden van Belgische nationaliteit, zijn gehuwd zonder huwelijkscontract
in 1982. Zij hebben drie kinderen : Anne (20 jaar), Piet (15 jaar) en Louise (12 jaar).
Alfons is werkzoekende. Suzanne is topambtenaar bij de Europese Gemeenschap.
Zij zien het samen niet meer zitten en beslissen uit de echt te scheiden door onderlinge
toestemming. Zij consulteren Mter Viktor Hoofd, notaris te Temse, en vragen hem de
overeenkomsten voorafgaandelijk aan EOT op te stellen, op volgende basis.
Er zijn geen andere onroerende goederen dan de gezinswoning, nml. een mooie villa
te Sint-Genesius-Rode, eigen goed van Suzanne; dit goed zal haar blijven toebehoren,
en zij zal het verder bewonen met de kinderen. Er zijn geen schulden. De meubelen zijn
reeds verdeeld. Mevrouw behoudt de VW Passat. Ieder behoudt zijn eigen rekeningen.
Alfons behoudt de rekeningen op zijn naam. Er zal geen onderhoudsbijdrage verschuldigd
zijn, ook niet na de echtscheiding.
Wat de kinderen betreft, verklaart Alfons het volgende: “Ik wil geen contacten meer
hebben met mijn vrouw noch met mijn kinderen; ik ga mij in het buitenland vestigen. Ik
wil mijn kinderen niet meer zien en wens dan ook geen bezoekrecht. Ik wil ook niet
tussenkomen in de kosten van hun onderhoud en opvoeding, hetgeen mij toch niet mogelijk
zou zijn gelet op mijn precaire financiële toestand”. Suzanne gaat hiermee akkoord
en verklaart: “ Ik aanvaard die voorwaarden. Ik wil van Alfons niets meer horen
en met hem niets meer te maken hebben.”
Beiden vragen aan de notaris dat deze overeenkomst over de kinderen ten titel van
definitieve en onherroepelijke dading in de akte zou opgenomen worden, dat de akte zo
spoedig mogelijk zou verleden worden, en dat het dossier onmiddellijk daarna zou in gediend worden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, want, voegt Suzanne
er aan toe “Ik ken teveel magistraten die op de rechtbank van Brussel zetelen.”
Hoe zal notaris Hoofd :
1. reageren ten aanzien van de vraag van Suzanne over de keuze van de rechtbank en
van de gewenste regeling in verband met de kinderen ?
2. de clausule i.v.m. de kinderen opstellen, zo bondig mogelijk, maar ook op de wijze
die het dichtste zou aanleunen bij de wensen van de partijen ?