Notarieel examen 2003

Consultaties-Clausules

III.4. Pierre Bonhomme (55 jaar) en Bea Vrijgezel (52 jaar), niet verwante personen,
beiden van Belgische nationaliteit, hebben een verklaring van wettelijke samenwoning
afgelegd vóór de ambtenaar van de burgerlijke stand te Namen op 18 november 2002.
Zij woonden toen al drie jaar samen in Namen.

Op 22 november 2002 had Pierre een levensverzekering afgesloten op zijn
hoofd met als begunstigde Bea.

Op 23 december 2002 zijn Pierre en Bea verhuisd (en ook ingeschreven in het
bevolkingsregister) naar Brugge, in een huis dat zij bij notariële akte van 17 december
1997 samen hadden aangekocht, met een beding van aanwas in volle eigendom ten
voordele van de langstlevende.

Op 2 februari 2003 overlijdt Pierre ten gevolge van een verkeersongeval.

Bea komt vandaag raad vragen aan haar notaris, en stelt volgende vragen :

1. Zal ik erven van Pierre ?
2. Welke zijn de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van de levensverzekering ?
3. Welke zijn de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van het beding van aanwas ?
4. Waar moet de aangifte van nalatenschap ingediend worden ?

Wat moet de notaris antwoorden? Motiveer uw antwoord.