Notarieel examen 2003

Consultaties-Clausules

III.5. Vraag - antwoord : Nick Taalop, een weduwnaar, topmanager in de glasvezelindustrie en hoofdaandeelhouder van “Schoonoptiek NV”, met een personeelsbestand van ongeveer 250 personen, heeft twee meerderjarige zonen die er niet in geslaagd zijn hun universitaire studies te voltooien.
Hij is voornemens een bedrijf op te starten, om een nieuw produkt op de markt te brengen en wil zijn beide zonen in deze zaak betrekken in het kader van een op te richten NV met een aanvangskapitaal van 900.000,00 euro, vertegenwoordigd door 900 aandelen z.n.w., waarop elk van zijn zoons zal inschrijven tot beloop van 270 aandelen, terwijl hij een minderheidsparticipatie zal nemen van 360 aandelen.
Hij raadpleegt Eric Smokkel, zijn notaris en vraagt hem, inachtgenomen het gebrek aan ervaring van zijn zoons, een vennootschapsstructuur in het kader van een NV uit te werken waarbij zijn zoons een minimale verantwoordelijkheid zouden moeten dragen voor het geval de zaken verkeerd zouden uitlopen en waarbij hij in ieder geval de controle van de vennootschap wenst te behouden, ondanks zijn minderheidsparticipatie, zowel wat betreft de bestemming van de jaarlijkse bedrijfsresultaten als op het vlak van het management.

Welke voorstel(len) zou notaris Smokkel kunnen doen en waarom ?