Examen notariaat 2003

Meerkeuzevragen

1. Testament
2. Klacht over werking notariskantoor
3. Aanvaarding van een schenking door de ouders van een minderjarige
4. Schepen van openbare werken
5. Akte ondertekenen op een ambassade
6.  Ouderlijk gezag
7.  Registratie in debet
8. De vaste vertegenwoordiger in een vennootschap
9. Aanwijzing voogd over minderjarige kinderen
10. Buitenlandse volmacht tot hypotheceren
11. Besluit tot verkoop door gemeente
12. Aanmaning aanwezigheid bij boedelbeschrijving
13. Vormgebrek testament
14. Tussenkomst bedrijfsrevisor
15. Blokkering van bedrag bij verkoop
16. Inbreng onroerend goed in nalatenschap
17. Beding van aanwas
18. Verkoop villa met overgeschreven afbraakvonnis
19. Meerwaardeschatting bij aangifte nalatenschap
20. Duur inschrijving van het pand op de handelszaak
21. Contractuele erfstelling tussen echtgenoten
22. Overschrijvingstermijn akte openbare verkoop onder opschortende voorwaarde
23. Geldigheid van een testament
24. Verzaking aan een erfenis
25. Speciale controleopdrachten bij vennootschapsakten
26. Ontvangen verkoopprijs, keuze bank in afwachting vereffening-verdeling
27. Schenking aan een vzw
28. Vergoeding voorlopig bewindvoerder
29. Aanmaning inzake verkoopsvoorwaarden gehuwde persoon
30. Attest van een architect bij notariele akte

Indeling van deze vragen: actualiteit

De meerkeuzevragen op het examen tijdens andere jaren: 2001 - 2002 - 2004 - 2005.